30-09-10

ontwikkelen van je eigen geest;

Het vermijden van al het foute gedrag, 
Het ondernemen van het goede,
 
En het ontwikkelen van je eigen geest;
 
Dit is de leer van de Boeddha's.

 

(Uit de Dhamapada).

Boeddhabeeld.jpeg


 

12:50 Gepost door Erwin GAJ. Blondé in Zen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

27-09-10

Mindfulness klok ...

Voor mensen die té lang surfen op het net of té stevig bezig zijn met allerlei pc-zaken zoals tekstverwerking is er een hulpmiddel op het internet, de mindfulness klok.  De klok is eenvoudige software die u verwittigd wanneer het tijd is voor naar het "hier en nu" te komen.  De klok is instelbaar qua tijdsinterval. 

De klok is gratis te downloaden via deze link: http://www.mindfulnessdc.org/index.html#clock

Er is ook een gratis on-line versie die je niet moet downloaden op hetzelfde link adres van de Washington Mindfulness Community.

Mindfulness clock.jpg


 

01:01 Gepost door Erwin GAJ. Blondé in alg. wijsheid, meditatie, spiritueel | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

24-09-10

Chopra (Deepak) cit.

In één van zijn populairste boeken zegt Deepak Chopra (Indisch-Amerikaans medicus en self-help goeroe):

'Als we ons leven beginnen te ervaren als de wonderbaarlijkste uiting van de goddelijkheid- niet af en toe, maar altijd; dan weten we wat succes eigenlijk betekent !'

'Succes is: Voortdurend gelukkiger worden en gestaag verwezenlijken van doelen die de moeite waard zijn; maw uw wensen moeiteloos kunnen verwezenlijken...'

deepak-chopra-iphone-app.jpg


 

 

16:30 Gepost door Erwin GAJ. Blondé | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

22-09-10

Meditatieproblemen

Naar aanleiding van de vorige posting zal ik enkele zaken duidelijker maken, of trachten duidelijker te maken ...  Wat betreft het "hoofd leegmaken" wil ik duidelijk stellen dat dat het uiteindelijke doel is van vaak jarenlange meditatie, het is geen probleem dat je gedachten hebt, het is alleen zaak ze te zien als iets van buiten af, niet als je 'zelf'.  Je hogere bewustzijn kijkt naar de gedachten als een buitenstaander.  Die gedachten komen voort uit je ego, een psychologisch construct (cfr; Freud, Jung, enz) dat je laat denken dat jij het ego bent, maar dat is niet zo.  Verlichting is niets anders dan ego-doding, het valse 'ik', bron van alle lijden en alle dagdromen die je overal en altijd op sleep nemen.  Het ego is de bron van alle verlangen en angst, bron van ruzies en conflicten wereldwijd. Het zal je trachten te overtuigen dat als je het ego opzij zet dat jij dan niet meer bent, maar dat is de finale leugen, het doorbreken van het ego is verlichting, het verkeren in het hier en nu, el zuiver perceptueel leidt ons naar verlichting en besef van alles wat eeuwig 'is' en onsterfelijk.  Veel mensen zoeken spiritueel naar verlichting maar vervangen hun huidige ego voor een spiritueel ego, maw een ego in een ander jasje. Zo heb je de eeuwige zoekers die van links naar rechts lopen, zonder te vinden, want dat is niet hun doel, hun doel is de zoektocht en de thrill van het zoeken !!

zen_garden_mandolux2-best-picture-gallery.jpg

 

 

12:25 Gepost door Erwin GAJ. Blondé in meditatie, spiritueel | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

18-09-10

Tijdens meditatie ...

ALS JE TIJDENS HET MEDITEREN GEDACHTEN KRIJGT OF BEPAALDE ZAKEN JE AANDACHT GAAN TREKKEN? EN ONHEROEPELIJK GEBEURD DAT OOK? DAN KAN JE HET BEST DE TECHNIEK GEBRUIKEN DIE jACK kORNFIELD ME LEERDE EEN HELE TIJD GELEDEN; 

ALS ER GEDACHTEN IN JE OPKOMEN EN JE KAN ZE "BETRAPPEN" DAN ZEG JE EENVOUDIG EENMAAL: "THINKING, THINKING" DAT IS VAAK VOLDOENDE OM DE GEDACHTE AF TE STOPPEN;  LEIDT EEN LICHAMELIJK GEVOEL ZOALS JEUK JE AF, DAN ZEG JE "FEELING, FEELING" , VERDER GA JE ZEKER NIET RATIONALISEREN OF DE GEDACHTEN BEOORDELEN.  DE BEDOELING IS DE GEDACHTE WAAR TE NEMEN, ZONDER OORDEEL ZE TE CATEGORISEREN ALS 'THINKING' EN VERDER TERUG TE KEREN IN HET HIER EN NU  ....  HET HIER 1 NU ZIJN DE ESSENTIE? DAAR LIGT DE VERLICHTING, NERGENS ANDERS !!  DAAROVER IN DE VOLGENDE POSTINGS MEER? NAMELIJK WAT STREVEN WE NA IN ZEN OF IN SPIRITUELE ACTIVITEITEN ? 

drama on the pitch.jpg

 

 

15:13 Gepost door Erwin GAJ. Blondé in meditatie, spiritueel, Zen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

16-09-10

There are few tools more effective

 

 There are few tools more effective or more useful in achieving deep knowing, true joy, and inner peace than daily meditation.

 

It would be very beneficial to take 15 minutes in the morning and 15 minutes in the evening -- more if you can find it -- to be quiet with your Holy Self. Your consciousness can be dramatically expanded over a relatively short period of time with true dedication to such a gentle discipline.

 

Are you meditating regularly? Is it the first thing you cut out of your day if things start off, or begin to get, hectic? It should, of course, be the last thing.

 

zen-art.jpg

 

 

 

15:02 Gepost door Erwin GAJ. Blondé | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

08-09-10

Mel Brooks citaat .... alive ....

"Look, I don't want to wax philosophic, but I will say that if
you're alive you've got to flap your arms and legs, you've got
to jump around a lot, for life is the very opposite of death,
and therefore you must at the very least think noisy and
colorfully, or you're not alive."

-- Mel Brooks

 

adjustedbyfinepix01 (Medium).JPG

 

19:17 Gepost door Erwin GAJ. Blondé | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Meister Eckhart

Meister Eckhart:

Wie denkt dat Zen niet universeel is of wie denkt dat Tolle zijn naam zomaar heeft gekregen kan best eens verder lezen ....
Meester Eckhart was een Christelijk mysticus die rechtstreekse toegang tot God predikte door middel van contemplatie en meditatie.

“Niemand make aanmerking op mijn woorden terwille van de eeuwige waarheid; want het is de eeuwige waarheid !”


Eckhart von Hochheim, bekend als Meester Eckhart (* rond 1260 in de buurt van Gotha– Hochheim, Tambach of Wangenheim - vóór 30 april 1328 in Avignon of Keulen) was een belangrijk laat-middeleeuws theoloog en filosoof. Hij behoorde tot de orde der Dominicanen. Hij wordt vaak aangeduid als mysticus, maar in het wetenschappelijke onderzoek is het omstreden of het uiteenlopend gedefinieerde begrip “mystiek” voor elementen van zijn leer juist of eerder verwarrend is. [1] (Anderzijds ontberen termen als 'theologie' en 'filosofie' ook eenduidige, universeel geaccepteerde definities, waarbij de vraag rijst waarom nu juist het woord 'mystiek' zoveel weerstand oproept.)

Er is geen portret van Eckhart overgeleverd. Van geen van zijn werken is een manuscript bewaard gebleven, maar uit zijn opgetekende preken valt af te lezen dat hij ze minstens deels geautoriseerd heeft.

Werk van Eckhart:

Eckharts gedachtegoed heeft een grote, deels indirecte, invloed uitgeoefend op de laat-middeleeuwse spiritualiteit in de Duitse en Nederlandse streken. Toch werd er zelden uitdrukkelijk naar hem verwezen, omdat een deel van zijn leer al kort na zijn dood door de kerk werd veroordeeld.
De overgeleverde Duitse en Latijnse teksten verschillen duidelijk van elkaar. Het aantal Duitse handschriften, waarvan er honderden bewaard zijn gebleven, is veel groter. De teksten lopen uiteen van complete werken over allerlei bewerkingen en citaten in aparte geschriften, tot minieme fragmenten. Het uitzoeken, schiften en redigeren is nog steeds niet afgesloten; tot nu toe is van 110 preken een kritisch uitgave verzorgd, en van 17 andere wordt nog een publicatie voorbereid. Tot de bekendste preken van Eckhart behoren Nr. 2, Intravit Iesus in quoddam castellum en Nr. 52, Beati pauperes spiritu.

Naast de preken zijn de verhandelingen Reden der Unterweisung, Buch der göttlichen Tröstung en Von Abgeschiedenheit in een vrij groot aantal manuscripten bewaard gebleven. De echtheid van het laatste geschrift en preek 86 wordt betwijfeld, daarnaast ook Eckharts vermoedelijke schrijverschap van het commentaar bij Granum sinapis, dat voorafgaat aan het dichtwerk. Er is ook een gebed bewaard gebleven.

Sinds het einde van de 19e eeuw zijn van de, voordien spoorloos verdwenen, werken in het Latijn 15 handschriften teruggevonden (het laatste in 1985). De belangrijkste plaats van de verdwenen werken wordt ingenomen door het Opus tripartitum, dat uit drie (beter gezegd, vier) boeken zou bestaan. Het eerste boek zou het Opus propositionum (Boek der Stellingen) heten, verdeeld over 14 verhandelingen; het tweede boek het Boek der Vragen of Problemen (Opus quaestionum), vormgegeven op de manier van de Summa van Thomas van Aquino, alleen niet zo uitvoerig. Het derde boek zou uit twee delen bestaan, het Opus expositionum, waarin alle boeken van beide Testamenten becommentarieerd waren, en het Opus sermonum, een keuze uit zijn preken. Alle drie de delen zouden naar elkaar verwijzen. Van deze enorme, slechts gedeeltelijk verwezenlijkte, opzet zijn maar een paar inleidingen (Prologi) en commentaren op een aantal bijbelboeken bewaard gebleven.

Een zeer interessant en klein boekje rondom de bealngrijkste uitspraken van Meester Eckhart is "Eeuwigheid en stilte" in de reeks tijdloze klassiekers van uitgeverij Altamira. ISBN 90-6963-289-6.  Of het nog te krijgen is weet ik niet, maar in de tweede hands boekhandel zal het wel te vinden zijn . 

450px-Portal_Predigerkirche_Erfurt.JPG

 

 

10:57 Gepost door Erwin GAJ. Blondé | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-09-10

De kersebloesems ....

Als je de kerseboom open zou breken,

Waar zijn de bloesems dan ?

Wacht gewoon op de lente,

en zie ze bloeien.

(Ikkyu, zenmeester, 1394-1481.)

 

HPIM0525 (Medium).JPG 

 

 

19:28 Gepost door Erwin GAJ. Blondé | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-09-10

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Boedhisme in het Westen. Hij komt quasi overal het woord van Loving Kindness verspreiden en zijn invloed via boeken, cd's en video's is niet te onderschatten. Hij schreef diverse belangrijke boeken rondom awareness en meditatie. Hij maakte ook de toenadering tussen Boedhisme en Christendom. Nu is Hanh géén zenmeester maar hij is een prachtige introductiefiguur tussen het klassieke Boedhisme en Zen.  Vooral zijn wandelmeditatie is zéér populair. 

 

Thich Nhat Hanh (11 oktober 1926) is een verbannen Vietnamese boeddhistische monnik, vredesactivist, dichter en schrijver. (Thich is een titel die "Eerwaarde" betekent.)

Geboren in Vietnam verliet Thich Nhat Hanh als zestienjarige zijn ouderlijk huis om Zen-monnik te worden. In het begin van de jaren zestig stichtte hij SYSS (School for Youth Social Service), die onder andere de dorpelingen lijdend onder de oorlog, hielpen de gebombardeerde dorpen weer op te bouwen. Ondanks ernstige politieke tegenwerking was hij in deze tijd ook de oprichter van de boeddhistische Van Hanh Universiteit in Vietnam.

Dr. Martin Luther King nomineerde hem in 1967 voor de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn pacifistische activisme gedurende de Vietnamoorlog. Ondanks de krachtige aanbeveling van de kant van Dr. King besloot het comité, evenals het jaar daarvoor, helemaal geen prijs toe te kennen. Het communistische bewind in Vietnam beschouwde hem als klassenvijand, en Thich Nhat Hanh moest zijn vaderland verlaten.

Sinds 1966 leidt hij een monastieke gemeenschap en lekengroep `Order of Inter-Being` (in het Vietnamees `Tiep Hien`) die onderricht geeft in het trainen van aandacht en geëngageerd boeddhisme. In 1982 stichtte hij het boeddhistische centrum Plum Village, een meditatiegemeenschap in de Dordogne in Frankrijk. In januari 2005 bracht Thich Nhat Hanh voor de eerste keer in 40 jaar een bezoek aan Vietnam.

Lees meer...

22:08 Gepost door Erwin GAJ. Blondé | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |