22-09-10

Meditatieproblemen

Naar aanleiding van de vorige posting zal ik enkele zaken duidelijker maken, of trachten duidelijker te maken ...  Wat betreft het "hoofd leegmaken" wil ik duidelijk stellen dat dat het uiteindelijke doel is van vaak jarenlange meditatie, het is geen probleem dat je gedachten hebt, het is alleen zaak ze te zien als iets van buiten af, niet als je 'zelf'.  Je hogere bewustzijn kijkt naar de gedachten als een buitenstaander.  Die gedachten komen voort uit je ego, een psychologisch construct (cfr; Freud, Jung, enz) dat je laat denken dat jij het ego bent, maar dat is niet zo.  Verlichting is niets anders dan ego-doding, het valse 'ik', bron van alle lijden en alle dagdromen die je overal en altijd op sleep nemen.  Het ego is de bron van alle verlangen en angst, bron van ruzies en conflicten wereldwijd. Het zal je trachten te overtuigen dat als je het ego opzij zet dat jij dan niet meer bent, maar dat is de finale leugen, het doorbreken van het ego is verlichting, het verkeren in het hier en nu, el zuiver perceptueel leidt ons naar verlichting en besef van alles wat eeuwig 'is' en onsterfelijk.  Veel mensen zoeken spiritueel naar verlichting maar vervangen hun huidige ego voor een spiritueel ego, maw een ego in een ander jasje. Zo heb je de eeuwige zoekers die van links naar rechts lopen, zonder te vinden, want dat is niet hun doel, hun doel is de zoektocht en de thrill van het zoeken !!

zen_garden_mandolux2-best-picture-gallery.jpg

 

 

12:25 Gepost door Erwin GAJ. Blondé in meditatie, spiritueel | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

" je hogere bewustzijn kijkt naar de gedachten als een buitenstaander" dat is één van de redenen waarom de virtuele wereld me zo aanspreekt. Heb daarin dat gevoel, als te vliegen, een heel andere dimensie te kunnen waarnemen, een ander ego - verborgen, maar toch aanwezig... zo zichtbaar, tastbaar wordt.
"het valse IK" doet me denken aan de uitspraak van iemand vorige week die over "een valse Wil" srak....beiden mijns insziens een onmogelijkheid, er kan volgens mij slechts enkel sprake zijn van een onbewuste IK en een eventueel onbewuste Wil, die de overhand neemt maar "vals" neen dit lijkt me een ongelukkige uitdrukking van iets dat men niet wilt herkennen of aanvaarden in zichzelf en waarom zou dit "vals" zijn en juist niet "de echte waarheid" ?

Gepost door: life angel | 22-09-10

Reageren op dit commentaar

ego-doding

geen enkel zichzelf respecterende hulpverlener, gebruikt een woord als ego-doding mijns insziens, in de wetenschap dat juist ZELFWAARDERING of aanvaarding van het eigen ego de belangrijkste oorzaak is van alle pathologische en psychische aandoeningen in onze westerse wereld?

Via Deepak Chopra het archetype Artemis als "de jager die op eigen benen staat, de beschermster" omschreven, me toegeëigend. Moest ik me niet redelijk ZEN voelen ha, ik zou als Artemis mijn pijl en boog nemen om dit woord van je scherm te wissen;-) :-)

Ego doorbreking is iets helemaal anders dan ego-doding mijn gedacht. Om ego-doorbreking te realiseren dien je juist eerst je ego in alle aspecten te omhelzen en omarmen. Zo ook de schaduwzijden of zoals Deepak Chopra verwijst om ook de Hitler in ons te aanschouwen en te omhelzen als een deel van ons.

Gepost door: life angel | 22-09-10

Reageren op dit commentaar

Vals wil in de spirituele zin zeggen: 'Niet echt', geconstrueerd, eigenlijk is de hele gemanifesteerde wereld in principe niet 'echt', ook in de filosofie is er die tweedeling van waar de 'waarheid' ontstaat.
Is de waarheid binnen of buiten de waarnemer ?

Niet iedereen is dan ook geschikt voor de aanvaarding van bepaalde zgn spirituele waarheden. Zen is en blijft nog steeds eigen aan het Boeddhisme.

In de psychoanalyse gaat men juist praten over Ik-versterking, maar er is duidelijk een verschil tussen Spirituele beoefening en psychotherapie. Als Chopra spreekt over het omhelzen van Hitler, dan is hij op het pad van schaduwwerking gekomen, van de Jungiaanse psychologie. Hetgeen men vaak wil doen overkomen als het Ik en omhelst, heeft zijn tegenpolen in die schaduw, maar we zijn steeds de beide zijden van de medaille. Kijk naar Freud die tot op het laatste van zijn leven zijn ego verdedigde tot op het belachelijke na én Jung die de wijze van Küssnacht werd genoemd. Iemand die spiritueel was in zijn ganse psychologie. Jung had zijn ego afgezet op het einde van zijn leven en zijn leven voltooid, hij sprak dan ook vanuit de universele waarheid. Hij beschrijft verlichting ook als het weggaan van het ego naar het Zelf toe.

Gepost door: Erwin | 22-09-10

Reageren op dit commentaar

We zijn inderdaad beide zijden van de medaille, maar daarom lijkt het me ook juist om eerst het IK te versterken om tot dit ZELF te komen.

Zelfwaardering is zeker in België een zeer groot probleem, dat mijns insziens toch mee aan de basis ligt van de vele zelfdodingen. 50% hoger dan de rest van Europa is niet mis. Ik ben het er niet mee eens om dit enkel te schuiven op de welvaartsmaatschappij en de vereenzaming ervan, want dit bied geen verklaring voor het grote verschil tenopzichte van de andere welvaartslanden.

Als je Jung aanhaalt als voorbeeld die zijn leven voltooid had op het einde van zijn leven, daar ben ik het volkomen mee eens. Zij stralen dit ook uit...die uitstraling mis ik in Freud, in een Schopenhauer en zo ook in Barry Long. Alhoewel ik daar voorzichtig dien in te zijn, want ik kan me enkel baseren op die enkele filmpjes die voor mij iets onecht, onwaarheid uitstralen. Het voelt alsof hij iets of iemand wilde zijn die hij niet was...of met andere woorden niet tot die verlichting gekomen is.

"Is de waarheid binnen of buiten de waarnemer" Ben geneigd te zeggen in beide, het de kunst is ze samen te voegen tot één groter geheel.
Maar het is een behoorlijk nadenkertje...
grtjs

Gepost door: life angel | 24-09-10

Reageren op dit commentaar

Je hebt voor het overgrote deel gelijk, en zelfs geen ongelijk in de kleine delen, maar let op de terminologie en begrippen die vaak door elkaar worden gehanteerd door diverse auteurs. Ik dacht dat het uitgangspunt draaide om de term 'Verlichting' en daar heeft het ego géén uitstaans mee. Maar in de dagdagelijkse maatschappij is zelfwaarde een grote waarde, ik ben altijd een grote propagandist geweest in de zelfwaarde-debatten. Ik ben altijd sterk beïnvloed door Nathaniël Branden en diverse andere auteurs. Maar een 'verlicht' persoon heeft géén boodschap aan deze zelfwaarde, omdat hij zal zien dat het maar een produkt is van de geest. Uiteindelijk is zelfwaarde de dagdagelijkse overtuiging dat je waard bent om te leven, dat je problemen zal kunnen oplossen, nu en in de toekomst en dat je recht hebt op geluk. Deze zelfwaarde zit in je zelf ... het probleem is dat de meeste onder ons een volledig verkeerd idee hebben over zelfwaarde. Iemand met hoge zelfwaarde is even gelukkig in een gedeukte fiat uit 1975 als in de nieuwste Porche Targa, hij haalt evenveel levensvreugde aan het schoonmaken van straten als in een managmentspositie, omdat die zaken niets te maken hebben met zijn gevoel van zelfwaarde.

Gepost door: Erwin | 24-09-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.